Değerli EGIAD ailem,

30. gurur yılını dolduran EGIAD’ ımız bugün 369’u aktif 650 üyesi, üye şirketlerinde çalışan 50.000’e yakın çalışanı ve bütçesi ile ülkemizin en köklü ve en büyük genç iş insanları derneğidir.

Sadece büyüklüğü ile değil, kurum kültürü ile de EGIAD her açıdan birçok sivil toplum kuruluşuna örnek olmaktadır. En büyük farkımız, kurumsallaşmaya, dernek kültürüne, insan kaynağına ve takım ruhuna verdiğimiz değerdir. EGIAD’ımızda çalışmaya hevesli her üyenin kariyer planı kusursuz işlemekte, komisyon üyeliğinden Başkanlığa, Danışma Kurulu’na kadar olan uzun yolda her üye görev alabilmektedir. Derneğimizin kurumsal hafızası yönetimlerin devamlılığı esasında başarıyla gelişmekte, bu sayede her yeni yönetim en kısa zamanda icraata geçebilmekte ve birçok kurumda yaşanabilen durgunluk EGIAD’ımızda yaşanmamaktadır.

Bugün yüzde 90’dan fazlası üniversite mezunu olan 600 üyemizle biz kolay kolay hiçbir şirketin sahip olamayacağı bir insan kaynağına sahibiz. En büyük avantajımız çalışmaya hevesli, şehir için ülke için çalışmak isteyen, işinden, ailesinden, sosyal hayatından kıstığı vaktini derneğimize veren ve topluma ülkeye faydalı olmayı arzulayan bu insan gücüdür. Bu insan gücü aynı zamanda bizi, çağımızın gerekliliği olan değişime hızla adapte edebilmektedir. EGIAD gençliği, değişen ticari hayata hızlı adapte olabilmekte; Girişimcilik, melek yatırımcılık konularında hem şehrimizin hem de ülkemizin iş hayatına önderlik etmektedir.  Türkiye’nin dört bir yanındaki girişimciler ve yatırımcılar, EGİAD’ın adını hayranlıkla anmakta, bu da biz üyelerine büyük gurur vermektedir.

Bugünün dünyasında ticaret hayatında olduğu kadar STK larda da, lider ve etrafındaki örgütlenmeden ziyade, takım çalışmasının başarılı olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Biz EGIAD’lıların uzun zamandır benimsediği takım çalışmasının önemi gerek sivil toplumda gerek iş hayatında, her geçen gün daha çok anlaşılmaktadır. Bugünün dünyasında lider ve biat kültürünün yeri yoktur, oynadığımız takım oyunu, projelerimizde daha aktif başarı, kapsama alanı ve sahiplenme olarak bize geri dönmektedir.

Bugün iş hayatında olsun, diğer sivil toplum kurumları veya siyasette olsun, üyelerimiz mezun oldukları EGIAD okulu sayesinde, çalışma kültürleri ve yenilikçi ruhları ile bir adım öne çıkmaktadır.  Bu vesile ile, bu dinamik EGIAD ruhunun ve kültürünün oluşmasında katkıda bulunan, tüm yönetim kurulu başkanlarına ve danışma kurulu başkanlarımıza teşekkür etmek isterim.

En derin sevgi ve saygılarımla,

Seda Kaya Ösen

12.ve13.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı