Değerli EGİAD Ailem,

10 Mart 2021 tarihinde yapılan EGİAD Olağan Genel Kurulu sonucunda ben ve ekip arkadaşlarım 16. Yönetim Dönemi görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Pandemi dönemi nedeniyle gerekli tüm önlemleri alarak gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulu’muza katılan, bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz.

Birbirimizi göremediğimiz, aile hayatlarımızın, sosyal hayatımızın, işlerimizin, ekonomimizin ve yaşamın her alanının derinden etkilendiği bu dönemde Mustafa Aslan Başkanımızın liderliğinde 15. Dönem Yönetim Kurulu olarak çok yoğun çalıştık, günün gerekliliklerine uygun dinamik ve esnek bir anlayışla pek çok engeli birlikte aştık. Bu büyük zorluğu paylaştığımız, başta Sevgili Başkanımız Mustafa Aslan olmak üzere, 15.Dönem yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımı tebrik etmek isterim.

On yıllardır tüm hızıyla süren globalleşmenin son bir yıldır adeta bedelini ödüyoruz. Dünya çapında iş yaparken ve dünyanın her yerine seyahat ederken, bir anda en küçük birim olan çekirdek ailelerimize geri döndük. Son bir yılda, evden çıkamadığımız günler, seyahat edemediğimiz, kimseyle görüşemediğimiz bir dönem yaşadık ve bu süreç henüz bitmiş değil. Covid-19 Salgını hepimizi ve her kurumu olduğu gibi EGİAD’ı da bir değişime zorladı. En büyük enerjisini birbirinden alan bir topluluk olarak, yüz yüze bir araya gelmeden de başarılı EGİAD işleri yapabileceğimizi kanıtladık. Ama artık yalnızca devamlılığı sağlamakla yetinemeyiz ve bu şartlara uygun “en iyi” seçenekleri ortaya koymak için EGİAD’ın söyleyecek sözü olduğunu göstermeliyiz. İyi fikirler üretmek, hiç gidilmemiş yerlere doğru yol açmak, herkesin tereddüt ettiği bir ortamda doğru örnekler ortaya koymak herkesten çok bizim vazifemizdir ya da biz bu “öncü” rolünü kendimize görev addediyoruz.  Çünkü pusula kabul ettiğimiz EGİAD’ın misyonu bize “Türkiye’nin toplumsal rekabet gücünü geliştirme” yönünü gösteriyor. O rekabet gücüne de en çok bugün ihtiyaç var.

EGİAD’ın önümüzdeki 2 yılını planlarken önceliğimizi dinamizm ve sürdürülebilirlik olarak koymuş durumdayız. Dinamizm, bizi hem var olan projelerimizi başarıyla sürdürmek hem de yeni projeleri hayata geçirmek konusunda sürükleyecek olan güçtür. Sürdürülebilirlik ise zaten almamız gereken bir derstir! Ve EGİAD olarak biz, Birleşmiş Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda önemli bir rol oynayabileceğimizi biliyoruz. Hem kişisel alanlarımızda hem de kurumsal hayat içinde dokunduğumuz her işte sürdürülebilirliği gündeme taşımayı, döngüsel ekonomiyi, eşitliği ve şeffaflığı ön plana çıkarabileceğimizi biliyoruz. Toplumsal eşitsizliklerin önüne geçilmesi, cinsiyet eşitsizliğin azaltılması, çeşitliliklerin zenginlik olarak görülmesi, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuz olan çevre bilinci yani sorumlu üretim ve tüketim artık hep gündemimizde olacak konular.

Dinamizm ve sürdürülebilirlik önceliklerimiz çerçevesinde, toplam 7 alana yayılan 25 proje hazırlamış durumdayız. Bu projelerin yaklaşık yarısı devam eden EGİAD işleriyken, diğerleri de yeni dönemde ilk adımı atılacak projeler. Hepsinin ortak noktası ise, bu projelerin hayata geçebilmesi ve EGİAD’ın tüm çarklarının başarıyla çevrilmesi için ihtiyaç olan insan kaynağı. Hedeflenen 25 proje, tüm coşkusuyla, iş yapma bilgi, beceri ve hevesiyle, tecrübelileri ve yenileriyle tüm EGİAD ailesinin el vermesiyle başarıya ulaşacak.

Çalışmalarımız içinde çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik ön planda olacak. Avrupa Toplululuğu’nun yeşil mutabakat şartı ve İzmir Büyük Şehir Belediyesi’nin de gündeminde olan yeşil şehir konularında çaba sarf edeceğiz. Yeni teknolojiler ve girişimcilik alanlarındaysa, EGİAD Melekleri inisiyatifimizle 5 yılı aşkın süredir başarıyla devam eden yolculuğumuz artarak sürecek. Girişimcilik dendiğinde, en son İzmir depreminde yaşadığımız gibi “sosyal girişimciliği” de ön planda tutmaya devam edeceğiz… EGİAD Think Tank çatısı altında bilgi ve fikir üretmeyi de sürdüreceğiz. Ama belki daha da önemlisi, “EGİAD Konuşuyor” ve “EGİAD – Gelecek” başlıkları altında yapacağımız çalışmalar olacak: Bilinen bir doğrunun olmadığı, herkesin hikâyesini aradığı bu dönemde tüm paydaşlarımızla adım adım ilerleyeceğiz. İki yıla yayılan ayrıntılı bir takvim çerçevesinde dikkat çekmeyi, gündeme yaratmayı, bilinç oluşturmayı hedefleyeceğiz. Elde edeceğimiz bilgiyi de sahada uygulamaya dökmek için uğraşacağız… Kültür, sanat ve spor alanlarında da hem yenilikçi hem de toplumu bir araya getirecek bir yaklaşımımız olacak. Bu alanlarda daha fazla kaynak yaratmak ve daha fazla ilgiyi bölgemize çekmek için uğraşacağız.

EGİAD’ın 16.Dönemimin hayırlı olmasını diliyor, üyelerimizin katılımı ve katkısıyla Derneğimizin bu dönemde de pek çok başarıya imza atılacağına inanıyorum.

Saygılarımla,
Alp Avni Yelkenbiçer
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı