Değerli EGİAD Ailem,

14 Ocak 2023 tarihinde yapılan EGİAD Olağan Genel Kurulu sonucunda 17. Yönetim Dönemi görevini üstlenmiş bulunuyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulu’muza katılan, bizleri yalnız bırakmayan tüm üyelerimize çok teşekkür ederiz. 16. Dönemde birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarımı özverili ve yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, hedeflediğimiz projeleri birlikte başarıyla gerçekleştirmenin mutluluğunu belirtmek istiyorum.

17.döneme başlarken ülkemiz 06 Şubat tarihinde çok büyük bir deprem felaketi ile sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen felaket hem çok sayıda can kayıpları ve yaralanmalar, hem bina yıkımları ile sadece o illerde yaşayanları değil tüm ülkeyi hatta dünyayı derinden yaraladı. Ülkemiz her zorlu süreçte olduğu gibi bu felaket sürecinde de birlik olarak dayanışma içerisinde bölge halkının kurtarılma çalışmaları, tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması ve yaraların sarılması için elinden geleni yapmaya çalıştı. Yüzyılın felaketi olarak nitelenen bu yıkım, yüksek can kaybının yanı sıra hem maddi hem de manevi olarak bizleri orta ve uzun vadede de etkileyecek. Umarız yaralar hızla sarılır, yıkılan tüm konutların yerine zemin etüdleri doğru yapılmış, daha yeni teknolojiler kullanarak sağlam olduğuna yüzde yüz güvenilen yerleşim yerleri ve kurum binaları yapılır. Bir daha böyle felaketlerin ve acıların yaşanmamasını diliyoruz.

Dönemimize başlarken pek çok etkinlik ve proje hedefledik. Üyelerimizin ve derneğimizin gündemi, çalışma alanları doğrultusunda görev tanımları oluşturulan beş komisyonumuz, Girişimcilik ve Dijitalleşme; Sanayi ve Sürdürülebilirlik; İş Geliştirme; Sosyal İlişkiler; Uluslararası İlişkiler ve Dış Ticaret Komisyonları çalışmalarına başlayarak ülkemizin ihtiyaçları önceliğinde, derneğimizin kuruluş amaçları ve çalışma alanları çerçevesinde projeler üreterek derneğimizin 33 yıldır oluşturduğu değerler ve kurum kültürü ile yoluna devam etmesi için çalışacak.

17. Dönem için temamız “bütünleştirmek ve büyütmek” olacak. En verimli iş birliklerimizi yürüttüğümüz İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Odası ile bölgemizdeki odalar, birlikler, dernekler ve ülkemizdeki seçkin Genç İş İnsanları dernekleriyle çalışmaya devam edeceğiz. EGİAD Melekleri olarak girişim ve Think Tank’imizle bilgi üretme alanında daha da ivmelenerek çalışacağız. Yalnız özel sektör değil kamu kuruluşlarımıza da destek olmanın ve onlarla çalışmanın yollarını aramaya devam edeceğiz. “Bütünleştirmek” herkesin bir ucundan çekiştirdiği “küçük olsun bizim olsun” anlayışında süre gelen oluşumlar devrinin kapanıp, iş birliği ve güç birliğinin kazanmasını sağlamak anlamına geliyor. Temamızın ikinci bacağı da “büyütmek” olacak. Katılımcılığı da büyütmeliyiz, yaratıcılığı da. Doğru yönetişimi, hukukun sarsılmaz üstünlüğünü, iklim farkındalığını, etik ve toplumun faydası için hareket etmeyi, nezaketi, saygıyı, birbirimizi daha fazla dinlemeyi, anlayışı büyütmeliyiz. Amacımız asla kimsenin değerlerini değiştirmek değil, ortaklık hissini büyütmektir. Tek bir ülkemiz olduğu, geçmişimizin de geleceğimizin de yalnız Türkiye’de olduğudur en büyük ortaklığımız. Dünyanın ve hayatın ritmi değişiyor, bizim de hızlanmamız gerekiyor. Her canlının onurlu bir şekilde yaşayabildiği, gençlerimizi ve yetişmiş değerli insanlarımızı kaybetmemize neden olan beyin göçünün tersine döneceği, adalet hissinin hâkim olduğu ve her seviyede toplumsal barışı güçlendiren bir Türkiye’yi büyütmemiz gerekiyor. Depremlere veya savaşlara gerek kalmadan da tek bir amaç altında birleşip, hep birlikte mücadele edebilmeliyiz.

Saygılarımla,
Alp Avni Yelkenbiçer
EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı