EGİAD 1990 yılında 47 genç sanayici ve işadamının bir araya gelerek kurdukları bir sivil toplum kuruluşudur. Topluma örnek ve öncü olma misyonu ile genç girişimcileri aynı çatı altında toplamak, onların birbirleri ile tanışarak kaynaşmalarına ve profesyonel deneyimlerini aktarmalarına yardımcı olmak ve toplumu çeşitli konularda aydınlatmak gibi amaçları çerçevesinde bir taraftan üyelerine yönelik faaliyetler diğer yandan da kamuoyuna dönük araştırma, inceleme, lobicilik ve benzer faaliyetleri yürütmektedir.

EGİAD’ın bir sivil toplum kuruluşu olarak gücü yalnızca kurulduğu günden bu yana kamuoyunda oluşturduğu imaj ve saygınlık değil, aynı zamanda üyelerinin üretim ve istihdam açısından ülke ekonomisinde yarattığı katma değerin büyüklüğünden kaynaklanmaktadır. 650’yi aşkın üyenin %60’ı 22-45 yaş aralığında bulunmaktadır.

EGİAD küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelerden oluşan 3.100’e yakın şirketi kapsayan ve yaklaşık 110.000 kişilik istihdam sağlayan bir üretim gücüdür.

EGİAD %56’sı sanayi (%56 İmalat, %27 İnşaat, %11 Enerji, %5 Madencilik); %39’u hizmet, %5’i tarım sektörlerinde faaliyet gösteren küçük, orta ölçekli ve büyük işletmelerden oluşmaktadır.

Üyelerinin % 60’ının yurtdışı ile ortaklık, dış ticaret ve benzeri şekillerde işbirlikleri bulunmaktadır. Üye portföyü içerisinde tekstil, gıda, makina, inşaat, otomotiv, elektrik-elektronik, demir-çelik başta olmak üzere sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinden firmalar bulunmaktadır.

Her platform ve konuda aktif olarak bulunan dernek, yaptığı düzenli toplantı, çalışma ve faaliyetlerle farklı sektörlerde girişimciliğin özendirilmesine öncülük etmektedir.

EGİAD çeşitli sektörlerden yeni üyeleri her zaman kendine çekmekte; kendi içinde bir araya getirdiği bu sektörlerin ekonomik ve fikri alışverişlerde bulunmalarına, onların sektörel veya makroekonomik sorunlarına yönelik çözüm aramalarına, sektörlerdeki gelişme ve büyüme konularında ortak akıl oluşturmalarına yardımcı olmaktadır.

EGİAD faaliyetlerinde makro düzeyde Türkiye’ deki diğer GİAD, SİAD ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bütünleşme ve işbirliği içinde olmaya özen gösterirken, mikro düzeyde ise görev ve sorumlulukları kapsamındaki her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarını Komisyonlar, İcra Kurulları ve Komisyon Alt Çalışma Grupları ile yürütmektedir.

Ege Genç İş İnsanları Derneği aynı amaç ve çalışma konuları doğrultusunda kurulmuş ve kurulacak olan Genç İşadamları Dernekleri, Federasyon ve Konfederasyonları ile işbirliğini gözetme ve özendirme amacı çerçevesinde EGİFED (Ege Genç İş İnsanları Dernekleri Federasyonu), BASİFED (Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu) ile TÜGİK (Türk Genç İş İnsanları Konfederasyonu) ve TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu)’nun kurucu üyeleri arasında yer almaktadır.

Gerek İzmir ve Ege Bölgesi, gerekse Türkiye çapında saygın ve güçlü konumunu daha da sağlamlaştırmak; üyelerine ve topluma olan sorumluluğu çerçevesinde daha kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla sistemini sürekli yenileme çabası içerisinde olan EGİAD, ISO 9001 Kalite Belgesi ve ISO10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahiptir. EGİAD 2010 yılı KALDER Ege Bölgesi Kalite Ödülü için başvurmuş ve Ege Bölgesi Kalite Teşvik Ödülü’nü almaya hak kazanmıştır.

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencileri ile birlikte yürütülen ve Sivil Toplum Kuruluşu – Üniversite işbirliği ile hazırlanması açısından Türkiye’de bir ilk olan BEYOND DERGİSİ; konusunda uzman kişilerden oluşan ve profesyonel bir anlayışla çalışan Yayın Kurulu’nun tasarım ve hazırlık çalışmalarını yaptığı çok nitelikli ve seçkin bir yayın olarak ülkenin ileri gelen 10.000 kişisine ücretsiz olarak ulaştırılan EGİAD YARIN DERGİSİ gibi periyodik yayınları da bulunmaktadır.

Toplumun bilgilendirilmesinde ve önümüzdeki yıllara ülkemizin her konuda en ileri şekilde hazırlanmasında iyi yetişmiş gençliğin, eğitimin ve beşeri sermayenin öneminin farkında olan Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyelerinin ve eğitime gönül veren çok sayıda kişi ve kuruluşun destek ve katkılarıyla İzmir’in Urla ilçesinde 16 Ocak 2004 yılında temeli atılan ve 13 Eylül 2004 yılında örgün eğitime açılan EGİAD İlköğretim Okulu’nu Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlamıştır. Derneğin okula desteği kesintisiz sürdürülmektedir.

EGİAD girişimcilerin desteklenmesi ve yenilikçi fikirlerinin hayata geçirilmesi amacıyla kurulan İzQ Girişimcilik İnovasyon Danışmanlık A.Ş.’nin ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’nin kurucu hissedarlarındandır.

Ayrıca EGİAD tarafından genç girişimcileri desteklemek, girişimcilik ve katma değerli üretimi teşvik etmek, girişim fikirlerini yatırımcı ile biraraya getirmek, üyeleri ve paydaşlarını iş fikirleri ile öncelikli olarak buluşturmak üzere EGİAD Melekleri Yatırım Ağı 2015 yılında faaliyete geçirilmiştir.

EGİAD Melekleri Yatırım Ağı, farklı sektörlerden iş tecrübelere sahip yatırımcı üyeleri ve mentörleri ile, girişimcilere ve iş fikirlerine nakdi sermaye sağlamak dışında, ticarileştirme, sanayiye uygulanabilirlik, prototip üretme, AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları, mali ve hukuki alt yapı sağlanması ve kurumsallaştırma boyutlarında farklı pencereler açmakta ve ayni sermaye de sağlamaktadır. EGİAD Melekleri Ağı hem girişimcilere daha yüksek fayda sağlamak, hem de üyesi yatırımcıların yasal olarak lisanslanmasını sağlamak üzere gerekli yasal alt yapıyı ve süreci tamamlayıp, T.C Hazinesi Müsteşarlığı nezdinde Ege Bölgesi ve İzmir’de akredite edilen ilk Bireysel Katılım Sermayesi Yatımcısı Ağı olmuştur.

Ege Genç İş İnsanları Derneği ve bünyesinde oluşturulmuş farklı Komisyonlar tarafından düzenlenen etkinlikler içerisinde çeşitli kesimlerden temsilcilerin, üst düzey bürokratların, yabancı misyon temsilcilerinin ve siyasi parti liderlerinin konuk olduğu “Ege Toplantıları”, mesleki konuların görüşülüp tartışıldığı sektörel bazlı toplantılar, çeşitli konulardaki sohbet toplantıları ve eğitim seminerleri bulunmaktadır.

Kurumsal yapısıyla ve “Çağdaş Sivil Toplum Kuruluşu” anlayışıyla yoluna devam eden EGİAD, seçkin üye portföyü, diğer kurum ve kuruluşlarla güçlü işbirliği, ciddiyetle gerçekleştirdiği yayın ve raporları, kamuoyunda kuruluşundan bu yana oluşturduğu saygın imajı ve tanınırlık oranı ile bir marka haline gelmeyi başarmıştır.