Bilgi Toplumundan, Toplum 5.0’a EGİAD

Değerli EGİAD’lı arkadaşlarım,

Bu yayın vesilesi EGİAD’ın 30. yılını hep birlikte kutlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim.

Dünya, insanlığın bilgi toplumundan insanlar, nesneler ve sistemlerin birbirine bağlanması ile ulaşılması hedeflenen Toplum 5.0’a geçişi konuşmakta. Sağlıklı yaşam süresinin uzatılması, hareketlilik devriminin gerçekleştirilmesi, yeni nesil tedarik süreçlerinin oluşması, uygun alt yapıların ve finansal teknolojilerin geliştirilmesi gündemde. Bu geçiş sürecinde, özel sektör ve kamunun yanında üçüncü sektör olarak tanımlanan sivil toplum kuruluşlarının sürece vereceği katkılar önem kazanmaktadır.

Refah düzeyinin gelişmesi ve sürdürülebilirlik için bireylere ve kurumlara önemli sorumluluklar düşmekte. Birer kurumsal vatandaş olan şirketlerimizin amacı sadece kar etmek olamaz. Şirket faaliyetlerimizin, sadece şirket ortaklarını değil, en geniş anlamda paydaşları olan, piyasa, tedarikçileri, bölge, ülke, sivil toplum ve kamuyu da etkilediğini ve tüm paydaşlar ile işbirliği bilinci içerisinde yönetilmesi gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Şirketlerimizin sadece işlerini değil, toplumsal sorumluluklarını da ciddi bir planlama ile gerçekleştirmesi bu sorumluluğun gereğidir.

EGİAD, sorumlulukların farkında olan, kendileri ve şirketleri dışında; ülkelerine, bölgelerine ve diğer tüm paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirme arzusu içerisinde olan iş insanların buluştuğu bir sivil toplum kuruluşudur. EGİAD bu sorumluluk bilinci ile, tüzüğünde, üyelerinin uymak zorunda oluğu iş ahlakı ilkelerini benimsemiş, faaliyetlerini bu doğrultuda kurgulamış, Birleşmiş Milletler Global Compact’ın imzacısı olmuş ve faaliyetlerini sürdürülebilirlik esasları ile şekillendirmiştir.

Bir sivil toplum kuruluşu ve iş örgütünün kalitesi ve kalibresini, proje üretebilme kapasitesi, üyelerine sağladığı fayda, fikri çalışma imkanları, paydaşlarına sağladığı gelişim imkanları ve bu alanlardaki liderliği ile değerlendirmek mümkündür. Türkiye’nin öncü ve en kurumsal GİAD’ları arasında olan EGİAD, liderliğini ortaya koymuş ve muhafaza etmeye devam edecektir.

EGİAD’In mevcut ve müstakbel üye ve çalışma kadrolarının, geçmişten devraldıkları bayrağı daha yukarılara taşıyacaklarına olan ilişkin inancımız tamdır. EGİAD’ın bu noktaya gelmesinde emeği olan, insiyatif alan, görev yapan tüm üyelerine ve 14. Dönemde beraber çalıştığım arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Nice 30 yıllar dileklerimle.

 Aydın Buğra İlter