EGİAD Akademi Eğitimleri kapsamında düzenlenen “İlişkilerimize Farklı Bir Bakış: Transaksiyonel Analiz” eğitimi EGİAD Dernek Merkezinde gerçekleştirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı öğretim Üyesi Doç.Dr.Olca Sürvegil Dalkılıç tarafından verilen eğitimde sistematik bir psikoterapi ve kişilik kuramı olan Transaksiyonel Analiz kavramı hakkında bilgi sunuldu. İnsanın kendisiyle ve başkalarıyla iletişimini ve ilişkilerini anlamaya yardımcı olan bir model olan Transaksiyonel Analiz ile kişisel yaşamda ve iş yaşamında sistemlerin ve ilişkilerin nasıl analiz edildiği üzerinde duruldu.

Kategoriler: 15. Dönem