Dünya ve ülke ekonomisinin durumu ve önümüzdeki dönem için ekonomik beklentilerin ele alındığı “Türkiye Ekonomisinin Bugünü ve Geleceği” Semineri Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Taner Berksoy ve Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Deniz Gökçe’nin katılımlarıyla EGİAD Dernek Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Kategoriler: 11. Dönem