EGİAD üyelerinin sürdürülebilirliğini ilgilendiren çevre, enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliği politikalarının oluşturulmasına katkı vermek ve bu konularda gerekli işbirliklerin kurulması, farkındalığın arttırılması amacıyla EGİAD tarafından düzenlenen Sürdürülebilirlik İyi Uygulama Örnekleri etkinliği dernek merkezinde gerçekleştirildi.

EGİAD üyelerinin iyi uygulama örneklerini sunduğu etkinlik, Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in açılış konuşmasıyla başladı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen etkinliğin 1.Oturumu, “Çalışanlar ve Yönetişim”; moderatörü EGİAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Özhelvacı; konuşmacıları ise İnci Holding Genel Sekreteri – Sürdürülebilirlik, Etik, Kurumsal Yönetim Yetkilisi Filiz Morova İneler, Dikkan Group İnsan Kaynakları Direktörü T. Ödül Ceylan oldu. 2. Oturum ise “Üretim, Operasyon ve Çevre” başlığında EGİAD Yönetim Kurulu Üyesi Müge Şahin’in moderatörlüğünde gerçekleşti. Konuşmacılar ise, BTM Yalıtım AR-GE Müdürü Nur Çakı, Güres Group Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güres oldu.

İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla hareket etiklerini dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, işletmelerin potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda çalışmalarının diğer işletmelere örnek olması konusunda yardımcı olmayı amaçladıklarını vurguladı. Bu şekilde edinilen bilgi ve deneyimler doğrultusunda sürdürülebilir işletme alanında iyi uygulamaların bir listesinin çıkartılabildiğini ile tüm ilgili taraflara bilgi sağlanmasının amaçlandığını kaydeden Yelkenbiçer, “Bu iyi uygulamaları izlemek suretiyle; çalışmalarınızı, projelerinizi önemli oranda geliştirebileceksiniz. EGİAD, sürdürülebilirlik konusunda üyelerinin farkındalık ve bilgi düzeyini artırmayı, işyerlerinde uygulamalarını teşvik etmeyi amaçlayarak, bu konudaki çalışmalarını oldukça hızlandırdı. EGİAD iş dünyası insan yaşamının gereksinimleri ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında denge kurmaya odaklanan bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımını benimsemekte. İş dünyamız sürdürülebilirliği; ekonomik, toplumsal ve çevresel sermayenin bir denge içinde geliştirilmesi olarak yorumlamakta ve sürdürülebilirlik uygulamalarını bu doğrultuda geliştirmeye önemsemekte. İş dünyası için etkin bir büyüme stratejisi olarak da nitelendirilen sürdürülebilir kalkınma, inovasyonda sürdürülebilirliğe odaklanarak rekabette farklılık yaratmak için de çok çeşitli fırsatlar sunmakta. Sürdürülebilir kalkınma kavramı dünyada uluslararası kuruluşların, iş dünyasının, hükümetlerin ve sivil toplumun gündeminde önemli bir yer tutmaya devam edecek. EGİAD, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni tüzüğüne yansıtmış ender sivil toplum örgütleri arasında yer alarak konunun her zaman takipçisi olacaktır” dedi.

Dünyadaki tüm gelişmeleri yakından takip ederek, derneği döneme yeşil dönüşüm ve dijitalleşme dönüşümü ile hazırladıklarını hatırlatan Yelkenbiçer, “Bunun sonucunda da ulaşacağımız alan toplumsal dönüşüm olacak. Son genel kurulumuzda tüzüğümüze eklediğimiz birleşmiş milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarını üyelerimize anlatmak istedik. Sonrasında da imzacısı olduğumuz, ülkemizde de ilk imzacı olan sivil toplum örgütlerinden olduğumuz global compact’in 10 ilkesini işleyip, üyelerimizi imzacı olmaya davet ettik. Tabii ki bu geniş kavramı iyi anlamak üzere eğitimler düzenledik. Her birimizi bilgi konusunda hizalamaya amaçladık. Tüm bunları yaparken de aslında bakış açımız çok net. Tabii ki firmalarımızı bu sürece hazırlamak ve rekabetçiliğini korumak. Öte yandan da insanı sürdürülebilirlik çerçevesinden de yaşamımızın devamlılığı; doğayı, suyu, çevreyi, kaynaklarımızı korumak da asıl önceliğimiz. Bugüne kadar işlerimize devam ederken aslında bile bile veya bilmeyerek farkında olmadan göz ardı ettiğimiz gerçekleri, artık göz önüne çıkarmak istiyoruz. Biz bir gençlik örgütüyüz, iş dünyası örgütüyüz. Bunları bizler söylemeksek, kimsenin söyleyeceğini düşünmüyoruz. Kaldı ki yeni kuşak gençlerimiz de bunları bizlerden talep ediyorlar” dedi. Panelde konuşmacı üyeler firmaları için gerçekleştirdikleri iyi uygulama ve sürdürülebilirliğin sosyal boyutuyla ilgili proje örneklerini paylaştı.

İnci Holding Genel Sekreteri – Sürdürülebilirlik, Etik, Kurumsal Yönetim Yetkilisi Filiz Morova İneler, 3 bin çalışan ve yüzde 60’ı ihracat gerçekleştiren firmanın insana, topluma, kurumsallaşmaya, inovasyona yatırım yaptığını vurguladı. Dikkan Group İnsan Kaynakları Direktörü T. Ödül Ceylan ise, bine yakın çalışanı bulunan Dikkan’ın sosyal sorumluluk bilinciyle teknolojiyi yakından takip ettiğini, yasalara duyarlı, kadın yönetici çalışan pozisyonlarını artıran, gençlere yönelik istihdam yaratan, Parlayan Yıldızlar, Genç Yetenekler, Mentor Menti, Üniversite Sanayi İşbirliği çalışmalarıyla sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiğini kaydetti. BTM Yalıtım AR-GE Müdürü Nur Çakı ise, yalıtım sektörünün ihtiyaçlarını teknoloji ve çevre bilinciyle karşılamayı hedeflediklerini dile getirerek, sürdürülebilirlik odağı ile atıkların yüzde 90’ınını geri dönüştürebildiklerini ifade etti. Kadın çalışan sayısını yüzde 11’den yüzde 18’e arttırdıklarını vurgulayan Çakı, ARGE yatırımlarıyla yeşil konseptli binalar için yeni ürünler ürettiklerini vurguladı. Güres Group Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Güres de tek başına sürdürülebilir olmanın yeterli olmadığını; tedarikçinin, müşterilerinin de sürdürülebilir olması gerektiğine dikkat çekerek, bu açıdan bilinçlenmeyi sağlayan ve itici rol üstlenen EGİAD’ı tebrik etti. Güres, kendi geliştirdikleri gübreden biokütle ile yakıt üreterek elektrik sağlayabildiklerini ifade etti.

Kategoriler: 16. Dönem