EGİAD 30. Yıl Mesajı

EGİAD, kuruluşundan bu yana misyonu ve amaçları doğrultusunda çok başarılı bir şekilde yol almış,  çok önemli, örnek faaliyetler gerçekleştirmiştir;

– Ege Bölgesini ve Türkiye’yi ilgilendiren ekonomik, kültürel ve sosyal konularda fikirler ve projeler üreterek topluma yarar sağlayan birçok sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmiştir. Tüm bunları gerçekleştirirken üyelerini bir araya getirerek sektörler arası paylaşımlar ile fikri alışverişlerinde bulunmalarına, onların mikro ve makro ekonomik sorunlarına yönelik çözümler üretmelerini sağlamıştır.

– Sivil Toplum Kuruluşları içinde iyi bir okul özelliği kazanmış olan EGİAD, bu 30 sene içerisinde,

binlerce genç iş insanının sivil toplum çalışmalarına katılımını sağlamış, dernek üyesi olan, dernek  yönetimine ve faaliyetlerine katılan genç iş insanlarımız, gerçekleştirdikleri projelerle, bölgemiz ve  ülkemiz için sosyal ve ekonomik konularda fayda sağlayarak,  değer yaratarak, bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütlerinin öneminin anlaşılmasında büyük rol oynamıştır.

– Çeşitli platformlarda aktif görev alarak, yeni projeler üreterek, farklı sektörlerde girişimciliğin özendirilmesine öncülük etmiş,  genç girişimcilerin yetişmesine,  gelişmesine destek olarak, Ege bölgesine ve ülke ekonomisinin büyümesine katkıda bulunmuştur.

Bir önceki dönemde, Başkanlık görevini onurla yaptığım EGİAD Danışma Kurulu’nda  yer almaktan, çalışmalarına katılmaktan mutluyum.  EGİAD’a geçmiş 30 yılda vizyonu doğrultusunda emek veren, değer katan herkese teşekkür eder, gelecekte bayrağı devralacak  sevgili  gençlerimize de başarılar dilerim.

Şükrü ÜNLÜTÜRK

EGİAD Danışma Kurulu Üyesi