Kentlerde gerçek gıda, kırsalda kalkınma amacıyla yola çıkan “Nebyan Doğal” girişimi; Haziran 2014’te kurulmuş olup doğal gıdaya yerli tarım ve hayvancılığa, adil ticarete, sıfır ziyan ve bütüncül tüketime, sürdürülebilir ve verimli operasyon modeline, bütüncül ve bilimsel gıda sistemine, inovasyon ve katma değerli ürüne inanarak faaliyet göstermektedir.