Üyelerine yeni iş fırsatları yaratacak yurtdışı yatırımlarının önünü açmak ve ticari bilgi akışını sağlayacak organizasyonlara imza atmak üzere yurtdışı pazar araştırmalarını sıkı takip eden EGİAD, Düsseldorf, Köln, Duisburg, Essen şehirlerinin de içinde bulunduğu Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nin tanıtımını gerçekleştirdi. Daha önceki yıllarda yurtdışı iş gezisi kapsamında Almanya’ya ziyarette bulunan Ege Genç İş İnsanları Derneği, resmi ziyaret ve toplantılarla, genç iş insanlarına bölgede ticarete yön veren ekonomik, hukuki ve sosyal altyapı hakkında bilgi vermekte, iş birliğini arttırıcı çalışmalar gerçekleştirmekte.

Yıllardır ekonomik, ticari ve sosyal olarak en yoğun ilişkimiz olan Almanya’nın hem nüfus olarak en yoğun eyaleti olan hem de Avrupa’nın en güçlü ekonomiye sahip metropol bölgelerinden biri olan Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti hakkında bilgi alan EGİAD, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı – NRW Global Business Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş’u ağırladı.

Almanya, Türkiye’nin En Büyük Ticaret Ortağı

Online gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer Türkiye – Almanya ticari ilişkilerine ilişkin rakamlarla ayrıntılı bir sunum gerçekleştirerek, “AB’nin 27 üye ülkesi içinde Almanya, 2020’de Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 8.8’ini, toplam ithalatının yüzde 10.7’sini yaptığı ülke olarak Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. Ayrıca, 2020 yılında Almanya, Türkiye’den yapılan 16 milyar dolar tutarındaki ihracatla Türkiye’nin birinci ve Türkiye’ye yapılan 21.7 milyar dolar tutarındaki ithalatla ikinci ticaret ortağı olmuştur. 2002-2020 arasında gerçekleştirilen toplam 10.3 milyar dolar tutarındaki yatırımla Türkiye, Almanya’nın yatırım tercihleri arasındadır. Almanya’dan gelen yabancı doğrudan yatırımın payı yüzde 6.2’dir ve Almanya diğer ülkeler tarafından yapılan toplam yabancı doğrudan yatırımla karşılaştırıldığında beşinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, Alman şirketler Türkiye’de imalat sanayine aktif olarak yatırım yapmakta ve yerel üretim ve ihracat yeteneklerinin dönüşümüne katkıda bulunmaktadır” dedi.

Ekonomik ve Ticari İş Birliği İçin Büyük Potansiyel Var

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, yoğun ticari çalışmalara sahip Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ile İzmir arasında ticari ve kültürel diyaloğun geliştirilmesini istediklerini dile getirerek, bu tür organizasyonlarla gelişen uluslararası dostlukların yeni ticari girişimlerin doğmasına fırsat yarattığını vurgulayarak, “Uluslararası ticareti güçlendirecek yeni proje ve ortaklıklara zemin hazırlamak isteriz. Türkiye ve Almanya’nın önemli ekonomik ve stratejik partner olmaya devam etmesi büyük önem arz etmekte. Zira, bu bağ, Almanya’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlarımızın varlığından da kaynaklanmaktadır” dedi. Türk kökenli iş insanlarının yarattıkları istihdam ile Almanya’nın refahına ve ekonomik gelişmesine katkı sağladığını aktaran Yelkenbiçer, bu bağı Türkiye’deki 7 binden fazla Alman şirketinin de kuvvetlendirdiğini belirterek, “Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti ile İzmir kardeş bölge olarak ortak projelere imza atmakta. Gayet güzel işleyen bir ilişki oluştu. Ticari ve sanayi açısından Türkiye Almanya ilişkilerini değerlendirdiğimizde, özellikle makina ve otomotiv sanayisinde Türk asıllı iş adamlarının büyüdükleri görüyoruz. Ekonomik ve ticari alanda iş birliği için hala büyük potansiyel var” dedi. Yelkenbiçer, siyasi, diplomatik, ekonomik, bilimsel, kültürel ve toplumsal diyaloğun sürdürülmesinin her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, “Turizm sektörü açısından baktığımızda da Türkiye’nin Almanya için 1. sıradaki destinasyon olduğunu belirtebiliriz. Kısacası sanayi, ticaret ve turizm alanlarında büyük bir iş birliği ve potansiyel taşımakta. Biz de genç iş insanları olarak bu iş birliğini arttırmaktan yanayız” dedi.
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Dış Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı – NRW Global Business Türkiye Müdürü Dr. Adem Akkaya, Almanya’da yaşayan Türklerin üçte biri, Avrupa’da yaşayan Türklerin ise dörtte birinin Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti’nde yaşadığını belirterek, “Almanya’da toplam 1.472.390 Türk vatandaşı yaşamakta. Almanya’nın Türkiye ile olan Dış Ticareti’nde Kuzey Ren-Vestfalya’nın payı 36.6 Milyar Euro. Bu bölgeden Türkiye’ye ihraç edilen ürünler metal, makine, kimyasal ürünler, taşıt yedek parçaları olarak sıralanabilir. Türkiye’den gelen ana ürünler ise; Taşıt ve yedek parçaları, hazır giyim, tekstil, makine, gıda, beslenme ve yem ürünleri olarak sıralanabilmekte. Kuzey Ren- Vestfalya’da ikamet eden Türk kökenli 23 bin kişi kendi işinin sahibidir. Yaratılan istihdam sayısı ise 120 bindir. Türk işverenlerinin gerçekleştirdiği hasılat 11.2 Milyar Euro’dur. Bu bölgede 700 Türk firması büyük atılım yapmayı başarmıştır” dedi.

NRW Global Business Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Akın Okumuş da Türk firmaları için NRW’de yatırımı cazip kılan faktörleri aktardı. Bölgeyi Almanya’nın İstanbul’u olarak niteleyen Okumuş, “Almanya’da firma olmanın finansman açısından kolaylıkları var. Faizin düşük olması, hibe kredilerinin uygunluğu, yatırım destekleri avantajlar olarak göze çarpmakta” diye konuştu.

Verimli geçen toplantının ardından Almanya’ da yatırım yapmayı amaçlayan EGİAD üyelerinin bölgede faaliyette bulunan şirketlere ortak olunabilmesi, uluslararası iş birliği sağlanması, Alman ve Türk tedarikçi temini, yatırım ve devlet teşvikleri danışmanlığı üzerine bilgiler verildi.