Tarım 4.0’a geçiş sürecinde İzmir’i, Türkiye’nin tarımsal teknolojilerin AR-GE üssü olarak konumlandıracak nitelikte olan İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde oluşturulan Tarım Teknoloji Merkezi, EGİAD iş dünyasının katıldığı webinar ile tanıtıldı. İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü’nün konuk konuşmacı olduğu toplantıda İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin kuruluş amacı, yapısı ve görevleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi.

İzmir Tarım Teknoloji Merkezi; İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde tarımda bilişim teknolojileri kullanılarak üretilmiş veya üretilecek ürün ve hizmetlerin gerçek yaşam ortamında, gerçek kullanıcılar ve ürünler üzerinde test edilebileceği ve geliştirilebileceği bir açık inovasyon olarak yerini aldı. İTTM; tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için bir köprü görevi görerek, paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturarak, tarım teknolojileri AR-GE üssü niteliğinde bağımsız bir yapı olarak göze çarpmakta. Ülke tarımının, değişen şartlar ile uyum içerisinde sürdürülmesine, yeni ve etkili, yerli ve milli teknolojiler geliştirilmesine katkı sağlamak amacında olan merkez, İzmir’e büyük katkı sağlayacak. İzmir Ticaret Borsası öncülüğünde, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Yaşar Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi ve İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ortaklığında, İzmir Kalkınma Ajansı güdümüyle hayata geçirilen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), tarımı teknoloji ile buluşturmayı hedeflemekte. Toplantının açılışını yapan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, konuşmasına Ulu Önder Atatürk’ün sözleri ile başladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Milli ekonominin temeli tarımdır. Bunun içindir ki tarımda kalkınmaya büyük önem vermekteyiz. Köylere kadar yayılacak programlı ve pratik çalışmalar bu amaca yayılmayı kolaylaştıracaktır” sözleri ile tarım bakımından vizyon tanımlaması yaptığını kaydetti.

İklim Krizinin Derinleşmesiyle Tarımda İnovatif Teknolojilere İhtiyacımız Olacak
Günümüzde sanayileşmenin çevreye olumsuz etkileri olduğunu hatırlatan Yelkenbiçer, “Küresel ısınma, doğal kaynakların tükenmesi gibi olumsuz unsurlar ile tarım konusunun önemi farklı bir boyuta taşınmıştır. Özellikle iklim krizinin derinleşmesiyle de tarımda inovatif teknolojilere ve farklı çözümlere daha çok ihtiyacımız olacaktır. EGİAD olarak ele aldığımız Sanayi 4.0 gibi tüm dünyada bu yönde çalışmaları kapsayan Tarım 4.0 kavramı da bu doğrultuda oluşmuştur. Bu modern vizyonun bir parçası olarak karşımıza çıkan, tarımı teknoloji ile buluşturmayı hedefleyen İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM), çok değerli proje olarak yerini almıştır” dedi.

EGİAD’ın bu dönem ana temalarından olan sürdürülebilirliğin tarım konusu ile de doğrudan ilişkisi bulunduğuna da dikkat çeken Yelkenbiçer, “Sürdürülebilirlik önlemleri ile, verimli ve tarıma uygun alanların korunması yanında kendi içinde tarımsal arzın da sürdürülebilir kılınması hem ekonomik açıdan önemlidir hem de sağlık başta olmak üzere birçok alana katkısı vardır. Bu bakış açısıyla hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve aynı anda üretimin ekonomik boyutunu gözetmek tarım sektöründe teknolojinin yoğun şekilde kullanımını gerekli kılmıştır. Tarımımızın değişen şartlar ile uyum içerisinde sürdürülmesine, etkili ve yerelden çıkan teknolojiler geliştirilmesine katkı sağlamak hepimizin bu ülkeye borcudur. Bu anlamda İzmir Tarım Teknoloji Merkezinin tarım teknolojilerinin geliştirilmesi için bir köprü olacağını düşünüyor ve mimarlarına şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ise konuşmasına, İTB’nin kuruluşu ve tarihi hakkında bilgi vererek başladı. 10 yıl önce bilişim teknolojilerinin tarımda faal olmadığını ancak son yıllarda teknolojinin tarıma kaymaya başladığına dikkat çeken Güdücü çalışma alanlarını ise şu şekilde başlıklara ayırdı: “Çiftlik Yönetim Yazılımları, Tarımsal Robotlar ve Drone’lar, Görüntüleme, Görüntü İşleme ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Dikey Tarım, Topraksız Tarım, Akıllı Sulama, İlaçlama, Gübreleme.” Tarım Teknoloji Merkezi’nin İzmir’de olmasının avantajlarına da değinen Dr. Erçin Güdücü, “Tarım ve tarımsal sanayinin bu bölgede yüksek potansiyele sahip olması, bilim odağı olarak üniversite ve teknoparkların faaliyetleri, Türkiye nüfusunun 3. büyük ilinin İzmir olması, liman kenti olması, sürdürülebilir kalkınma politikalarına uyum sağlaması kentimizi tarım teknoloji merkezi olması açısından elverişli kılıyor. Ayrıca teknoloji kullanımı gençleri tarıma çekmek için bir araç olacaktır” dedi.

Kategoriler: 16. Dönem