Günümüzde işletmeler, dijital dünyaya uyum sağlamak adına önemli bir rekabet içine girmiş bulunmaktalar. Şirketlerde dijital dönüşümün sağlanmasını teminen; mevcut durumlarının analiz edilmesi, dijital dönüşüm ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda kendilerine özgü yol haritalarının hazırlanması büyük önem arz etmekte. Bu kapsamda işletmelerin dijital çağa uyum ya da uyumsuzluk konumunda olup olmadıklarını tam anlamıyla nasıl tespit edeceklerini belirlemek, başka bir ifade ile dijital olgunluk ölçümlerini yapmalarını sağlamak üzerine önemli bir girişim başlatıldı. Kurumların ne denli dijital dönüşüm gerçekleştirdiğini anlamak, stratejileri değerlendirmek üzere yola çıkan EGİAD 4 gönüllü üye firma ile kapsamlı bir çalışma gerçekleştirerek bölgede bir ilke imza attı. Yaşar Üniversitesi Teknoloji A.Ş Danışmanı Selçuk Karaata’nın katılımlarıyla dijitalleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik önemli bir çalışma yürüten Ege Genç İş İnsanları Derneği, üyeleri Dikkan Grup, Güres, Metalif ve Erdal Etiket’in temsilcileriyle “Dijital Olgunluk Düzeyi Belirleme Çalışması” sonuçlarını üyeleriyle paylaştı.

Kategoriler: 16. Dönem