EGİAD’ın Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri olan ve 14 yıldan beri süregelen EGİAD Hayat Okulu Covid-19 sebebiyle online olarak gerçekleştirdiği eğitimlerini başarıyla tamamladı. İzmir’deki 7 Üniversiteden 100’ü aşkın meslek yüksekokulu öğrencisini ağırlayan proje sayesinde gençler, önemli bir takım konu başlıklarında yeni bilgiler edinme şansını yakaladı.

Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip meslek yüksek okulu öğrencilerinin, sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilir eleman haline gelmelerini amaçlayan EGİAD, İzmir’deki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarından seçilen 100’ü aşkın başarılı gencin kariyer planlamasına destek oldu. Ege Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Celal Bayar Meslek Yüksek Okulu, Demokrasi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Kavram Meslek Yüksek Okulu, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören gençler, kurumsal hayata hazırlanmak üzere EGİAD’ın bu sene online olarak yürüttüğü eğitimleri başarıyla tamamladı.

Hayat Okulu Kapanış toplantısında konuşan EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, derneğin bu dönemki temasının sürdürülebilirlik ve dijitalleşme olduğunu belirterek, “Amacımız tüm kaynaklarımızı doğru noktalara odaklayarak verimli ve faydalı iş yapma, toplumumuza ve üyelerimize yol gösterme ve öncü olmaktır. Dünyada bizleri bekleyen 3 dönüşüm var; yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm. Hem sürdürülebilirlik alanında hem de dijital dönüşüm alanında söz söylemeye ve bunların çıktılarıyla da toplumsal dönüşüme katkı sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki toplumsal dönüşümün en önemli yolu da 21. Yüzyıl yetkinliklerine sahip gençlerin eğitiminden geçtiğine inanıyoruz” dedi.

Gençleri Hayata Hazırlayan Proje

EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, genç neslin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek, Hayat Okulu’nun bugün geldiği noktada yüzlerce genci iş sahibi yaptığına dikkat çekti. Gençlerin elinden tutmaya özen gösterdiklerini ifade eden Yelkenbiçer, “Hayat Okulu Projesinin hedefi, başarılı MYO öğrencilerinin iş hayatına hazırlığında destek olmak, iş insanlarıyla tanışmalarının ve interaktif eğitim ve çalışmalarla iş hayatında ihtiyaç duydukları sosyal yetkinlikleri kazandırmaktır. Üniversite programında edindikleri teknik yeterlilikleri sosyal gelişim ile birleştirip istihdam edilebilir ve başarılı olmalarına destek olmayı da hedeflemekteyiz. Bu dönem özellikle sürdürülebilirlik temamızı işleyen eğitimler almalarını da ayrıca değerli buluyorum. Hem yaşanılan nitelikli teknik eleman bulma sorununa çözüm getiren hem de genç işsizliğe bir nebze de olsa çare olan Hayat Okulu kapsamında binlerce gence dokunmaktan mutluyuz. Gençlerimiz aldıkları eğitimi çalışarak, biz iş dünyası da istihdama katkı sağlayarak toplumumuza olan sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. İş hayatında başarılı olmak için çok çalışmak, iyi bir lider olarak takımınızı motive etmek, kendinizi sürekli yenilemek çok önemlidir” dedi.

5 hafta boyunca süren eğitimler sonrası sertifika töreninde öğrencilerle bir araya gelen EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, hedeflerinin teknik yeterliliklerin sosyal gelişim ile desteklenmesi olduğunu belirterek, EGİAD Hayat Okulu’ndan mezun olan gençlerin iş hayatına daha yetkinleşerek başlayabildiklerini ifade etti. İzmir’den başka şehirlere doğru süren iş kaybının önüne geçmeyi de hedeflediklerini kaydeden Yelkenbiçer, “Son gelişmeler, gençlerin ne yazık ki başka şehirlere ya da ülkelere çalışmaya gittiğini göstermekte. Bunun için bu gençlerin İzmir’de kentimizde, çalışabilecekleri ortamların sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. Gelişmiş kentler ve ülkeler kendi insan kaynakları dışında dünyanın her tarafından yetişmiş zeki insanları kendi bölgelerine çekmek için projeler üretirken, gençlerin istihdam gücünü ekonomiye katarken; biz de bu bölgenin bir iş örgütü olarak genç istihdamını ve ekonomiye sağlayacağı katkı ve faydayı yadsıyamayız. Sonuçta kentler de ülkeler de gençlerimizin iş hayatında var olmalarıyla yükselecek, değerleneceklerdir. Başında genç ifadesi olan derneğimizin, gençleri çok önemsediğini özellikle belirtmek istiyorum. Gençlere yapılan yatırım gelecek nesillere yapılan bir yatırımdır. Bu yüzden birkaç gençlik projesine imza atmayı özellikle önemsiyoruz” dedi.

Hayat Okulu Projesi Nedir?

Meslek Yüksek Okulu öğrencilerini hayata hazırlamayı, İşverenlerin yaşadığı nitelikli ara eleman sorununa çözüm getirmeyi, gençlerin iş hayatına daha yetkin ve etkin hazırlanmalarını hedefleyen proje, 5 hafta devam etti. Program kapsamında öğrenciler etkili iletişim becerileri, kurum kültürü, kariyer planlama, CV yazım teknikleri, mülakat teknikleri, stres yönetimi, zaman yönetimi, duygusal zekâ, takım çalışması, çatışma teknikleri, karar alma ve problem çözme teknikleri konularında eğitim aldı.

Kategoriler: 16. Dönem