EGİAD Tersine Beyin Göçü Projesi, İzmir’in potansiyelini iç ve dış hedef kitlelere tanıtmak, kentin sunduğu yaşam standartlarına ve kalitesine dikkat çekmek, yetişmiş genç insan kaynaklarının İzmir’i yaşamak ve çalışmak üzere bir alternatif olarak değerlendirmelerini sağlamak amacıyla derneğimiz tarafından hazırlanmıştır.

Kategoriler: 13. Dönem