Yaşar Üniversitesi ve İKSAD iş birliği ile düzenlenen 7. Uluslararası İktisat Kongresinin açılışı “Dijital Dönüşüm Çağında Ekolojik Yeni Dünya Ekonomisi ve Stratejileri” başlıklı panel ile yapıldı. Oturum başkanlığını Yaşar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Durmuş Özdemir’in yaptığı panele, EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Akdaş, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ve Pınar Et ve Çamlı Yem Başkan Yardımcısı Tunç Tuncer konuşmacı olarak katıldı.
Etkinlikte “Girişimcilik: Ekolojik Dönüşümün Anahtarı” başlığıyla bir sunum gerçekleştiren EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, girişimciliği neden ekolojik dönüşümün bir anahtarı olarak gördüğünü ayrıntılı olarak dile getirdi.

Girişimciliğin, yenilikçilik, yaratıcılık ve risk almayı içeren bir işletme disiplini olduğunu vurgulayan Yelkenbiçer, Dünya’daki ve Türkiye’deki girişimcilik sürecini de ayrıntılı olarak aktardı.

Bizleri bekleyen en önemli tehlikelerden birinin iklim değişikliği ve iklim krizi olduğuna da dikkat çeken Yelkenbiçer, “Mevcut tüketim alışkanlıklarımız maalesef kullanmamız gereken toplam kaynakların 1.6 katı bir kullanım ile ilerlemizi tetikliyor yani her sene 1.6 yıl yaşlanan bir dünyada yaşıyoruz. Bu doğrultuda gelecekten borç alarak yaşamaya son vermemiz gerekiyor. Hem bireysel anlamda hem de işyerlerimizde bir zihin değişikliğine ihtiyacımız var. Üretimlerimizi gelecekteki kaynakları tüketerek değil, onları yeniden ekonomiye döndürerek, döngüsel ekonomi kavramını öne çıkararak ekonomiyi baştan aşağı yeniden dizayn etmemiz gerekiyor,” diyerek alınması gereken önlemlere ve bu çerçevede geliştirilen girişimcilik projelerine dikkat çekti.

Ekolojik girişimciliğin önemini, Çevresel Koruma, Sürdürülebilir Kalkınma, İnovasyon ve Teknoloji, Sosyal Etki, Ekonomik Büyüme ve Pazar Fırsatları, Politika Etkisi altında sıralayan Yelkenbiçer, sosyal girişim projelerine de değindi.

Yeşil Kuğu kavramına da vurgu yapan EGİAD Başkanı, “Pandemi öncesinde birçok insan sanırım iklim kaynaklı sorunların çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın başına geleceğini düşünüyordu. Ama tüm dünyanın bir anda yüzleştiği ve tüm paradigmaları değiştiren Covid 19 bize risklerin nasıl da bir anda gerçek olabildiğini göstermiş oldu. “Yeşil Kuğu” kavramı ile ifade edilen, iklimle ilgili düşük olasılıklı ancak yüksek yıkıcılıktaki riskleri belirten küresel senaryo, hepimizin ajandasında ilk sıralada yer almalı” dedi.

Yelkenbiçer son olarak EGİAD Think Tank kapsamında hazırlanan Girişimcilik Raporu 2023’e değindi. İzmir’deki girişimcilik ekosistemini analiz ederek şehrin ülke geneliyle karşılaştırmasını sunmayı amaçlayan ile Dünya çapında uygulanan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) metodolojisinin İzmir’e uygulanarak hem İzmir’in girişimcilik ekosisteminin araştırılması hem de yıllara yayılan ölçümlerle bu alanda Türkiye’ye örnek bir çalışma yapıldığını anlattı. GEM’de mevcut olmayan bir bölümün de eklendiği raporda, İzmir’deki teknolojik startup girişimcileriyle birebir yapılmış görüşmelerden beslenilerek İzmir startup ekosisteminin analizinin gerçekleştirildiğini ve bu anlamda raporun çok özgün bir içeriğe sahip olduğunu paylaştı.

Kategoriler: 17. Dönem