TBMM AB Uyum Komisyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi AB Anabilim Dalı, EGİAD ve LINKS(Londra)’nın düzenlediği “Avrupa’da Bir Türkiye için Elele” başlıklı konferans 13-14 Nisan tarihleri arasında Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda milletvekili, akademisyen, yabancı misyon temsilcileri ve EGİAD üyelerinin katıldığı toplantıda genel oturumların yanısıra; Türkiye’nin AB üyelik sürecince parlementonun rolü, sivil toplum ve akademik çevrenin rolü, medyanın rolu, belediyelerin rolü ve işdünyasının rolü konulu 5 ayrı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir. İki gün süren toplantıda elde edilen sonuçlar yayımlanmak üzere raportörler tarafından kayda alınmıştır.